Intervju med Ketil Kolstad


Produsert av elever på medier og kommunikasjon på Melsom videregående skole.

Intervju med Willy Aagre

Produsert av elever fra Medier og kommunikasjon på Melsom videregående skole.

Bruk av spill og simulatorer som læringsmetode v/Olav Reitan, Sandefjord vgs.

Olav Reitans foredrag

SpillMed utgangspunkt i ”Markedssimulatoren” vil vi vise hvordan et fagtilpasset spill kan skape bedre motivasjon og forståelse i opplæringen.  Simulatoren vil stimulere elevens digitale kompetanse, skape samarbeidslæring, aktivisere ulike læringsstiler og skape større variasjon i undervisningen. Den vil gi rom for elevens spilleglede og konkurranseiver i læringsprosessen.

Beskriv din ultimate ungdomsavdeling

Tavle1Vi ga alle som var til stede en mulighet til å beskrive hvordan den perfekte ungdomsavdeling skal være.
Både ungdommer, lærere og biblioteka skrev skrev sine stikkord på tavla.

tavle6tavle3tavle4tavle5tavle2

 

Oppsummering

ParksalenParksalenParksalen

Fylkesbiblioteksjefene Unni Minsås og Trond Minken oppsummerte konferansen.
Digital kompetanse er et sentralt område for oss å ta tak i. Nye metoder for læring må også tas i bruk. Kildekritikk blir bare mer og mer viktig. Vi må ta i bruk nettet på nettets premisser. Men vi må heller ikke glemme at ikke alt finnes på nettet.
Alle har en jobb å gjøre, må være en av konklusjonene. Vi står overfor et stort løft alle sammen hver på vårt sted. Vi trenger samarbeid og kommunikasjon på tvers av faggrenser og aldersgrenser. Og vi må heller ikke glemme å trekke med de unge når det gjelder utforming av tjenestene.

Sofasesjonen/Paneldebatten

Panelet

Panelet bestod av følgende personer:

Lina, skoleelev, fylkeselevrådet Vestfold
Renate Solversen, skoleelev, fylkeselevrådet Vestfold
Kåre Solberg, Elevombud Vestfold fylkeskommune
Siv Marit Ersdal, skolebibliotekar, Drammen vdg skole
Eirik Newth
Kirsten Egebo
Leder av paneldebatten: Trond Minken, fylkesbiblioteksjef i Buskerud
Sofasesjon

Den enkelte deltager i panelet ble spurt de samme spørsmål.

Newth: Det kommer til å bli store endringer. Newth mente også at vi må få mer kunnskap om folks lesevaner er. Vi vet ikke hvordan folk leser bøker i dag. Er det forskjeller fra tidligere. Vi må lære av noen. Trendforskere vet mye nyttig informasjon som vi kan gjøre bruk av. Poenger er: vi må være på hugget.

Egebo. Vi må bruke unges kommunikasjonsformer. Mange bibliotekarer ønsker ikke å innlemme nye medier i sine samlinger. Man orker ikke å forholde seg til det.

SMS spørsmål. Er det store forskjeller på gutter og jenters nettvaner. Ungdommene mente at det blir et annet venneforhold på nettet. Jenter søker ofte støtte hos hverandre, mens gutter søker etter mer tekniske dubbeditter. Gutter og jenter finner hverandre lettere på nettet. Samles om felles interesser.
Les videre

LAN party

Lan partySe bilder på Flickr fra LAN party.

Utvikling av informasjonskompetanse (information literacy) gjennom differensiering av bibliotekundervisning

Arnfrid Steinsholts foredrag

Foredragsholder Arnfrid Steinsholt, Sandefjord vgs

Blood on the Tracks on the Highway to Hell?

Stig Elvis FursetOm utvikling av skrapkvalitet i samlinga, Stig Elvis Furset, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek.
Hvordan møter vi utfordringene fra de digitale mediene når det gjelder å bygge opp bibliotekets samlinger?

Les starten på Stig Elvis sitt foredrag, resten finner du som vedlegg under: Først så vil eg starte opp med å presentere meg sjølv. Eg heiter Stig Elvis Furset, er oppvaksen på det mørke Vestlandet, har hovudfag i allmenn litteraturvitenskap frå Universitetet i Bergen, med ei hovudoppgåve som tok for seg forholdet mellom vold og religion i Flannery O`Connor sine tekstar. I tillegg har eg bibliotekkunnskap grunnfag frå Universitetet i Tromsø, noko som gjorde meg til bibliotekar, i det Herrens år 2000.
Så, då skal vi altså no følgje blodsporet på motorvegen mot helvetet. Eller meir presist kanskje: blodsporet på motorvegen mot bibliotekhelvetet. Bibliotekhelvetet i positiv forstand. Og korleis ein altså skal møte utfordringane.

Les hele foredaget

Web 2.0 verksted

JannickeJannicke Røglers foredrag