Stemningsfilm – Dag 1

Enquete

 

Enquete i og a

Ida Belsjø og Anna Elena Hardangen
Medier og kommunikasjon v/ Åssiden vgs.

Der teknologi og kunst møtes

Multimediakunst er fortsatt nytt og ukjent i Norge. Kunstneren og studenten Ask Vatne Brean lager kunst kombinert av foto, musikk, video og programmering. Dette forteller han om på konferansen UNG 3.0 på Union Scene i Drammen 13. mars.

Tekst: Emilie Lieblein Røsæg og Marthe Hansen, Åssiden vgs MK


Internett
– Jeg tror grunnen til at jeg ble bedt hit er at jeg bruker veldig mye av tiden min på internett, sier Ask Vatne Brean som start på foredraget sitt. Den unge kunstneren forteller at han bruker nettet aktivt både i hverdagen og i jobbsammenheng. I arbeidet med kunsten benytter han seg av diverse dataprogrammer for bilde- og videomanipulering. Han setter sammen biter fra foto, video og musikk. Dette gjør at at verkene hans får et helt særegent og helhetlig preg. Brean henter også inspirasjon fra internett, der vi kan finne så å si alt mellom himmel og jord.

Studerer i Berlin
For to år siden gikk Ask Vatne Brean ut av videregående der han studerte musikk. Ettersom multimediakunst foreløpig ikke er utbredt i Norge, gikk turen til Berlin. Her studerer han ”fine art”, bygger opp tyskkunnskapene sine, samt setter sammen en portefølje. Videre ønsker den unge kunstneren å dra til Chicago. Der vil han få enda større muligheter til å utvikle seg og arbeide med det han liker.

Menneske og maskin
Brean betegner grunnsteinen i det han gjør som ”en miks mellom menneske og maskin”. Dette kommer tydelig frem i verkene hans. Et eksempel på dette er ”Organisk maskineri”. Prosjektet bygger på kunstnerens idé om å fremstille de ulike organene hos mennesket ved hjelp av gamle maskindeler.  Utklipp fra forskjellige bilder av maskiner ble satt sammen og deretter satt i bevegelse. Dette resulterte i et levende bilde som skaper følelsen av et industrielt menneske.

Menneskelighet i kunst
I fremtiden vil Brean fortsette med det han driver med. Han ønsker spesielt å samarbeide mer med dansere. Selv spiller han piano. Dette har han også brukt i tidligere prosjekter. Kunstneren arbeider mye digitalt. Allikevel understeker han at kunst langt i fra alltid må være teknisk komplisert. Datateknologien kan ikke gjenspeile alle mulighetene i den virkelige verden. For at vi skal finne kunst interessant trenger vi noe menneskelig. Nettopp på grunn av denne menneskeligheten vil ikke teknologien kunne overta et helt verdenssamfunn.

Kulturarbeid med ungdom i spissen

Bjarne Dæhli ønsker å motbevise negative holdninger rettet mot ungdom. I sitt foredrag om ”Ungdom, Makt og Medvirkning” på Union Scene avslører han sin sanne agenda om å gi den yngste generasjonen en direkte mulighet til å påvirke kommunens kulturtilbud.

– Ungdommens stemme skal komme frem, sier Dæhli. Det er hans primære mål. Etter å ha vært tidligere leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), der han arbeidet med å styrke rekrutteringen til frivillig organisasjonsarbeid og øke anerkjennelsen av frivillig innsats, arbeider nå Dæhli som kommunikasjonsrådgiver i samfunnsavdelingen til Burson- Marsteller.
Les videre

Nyhetssak på Drammens tidende om dataspill

Bilde

Sondre R. Paulsen/DT UNG-REDAKSJONEN som også er elev på medielinja på Åssiden publiserte denne artikkelen på Dt om konferansen og foredraget til Magnus Sandberg.

Engasjert på nett

Med et engasjerende foredrag åpnet Petter Bae Brandtzæg UNG 3.0. Foredraget hans omhandlet hvordan unge raskt omfavner nye trender innen sosiale nettjenester, og hvordan mange bruker dette til å engasjere seg i samfunnet.

– Det handler om at vi må tenke radikalt nytt, og at ungdom ikke vil forholde seg til organisasjoner og grenser, forteller Brandtzæg.

Politisk engasjement

I dag ser vi at det skal lite til for å engasjere ungdommen på internett. De unge engasjerer seg ofte for enkeltsaker, og trenger ikke lenger være helhjertet politisk engasjert for å være aktive for sine saker.

Flere ganger de siste årene har viktige saker blitt mobilisert igjennom Facebook, for eksempel i 2012, da sosiale medier ble brukt for å spre viktige budskap. KONY 2012 var et produkt av dette, hvor en ung far i Amerika forsøkte å rette hele verdens oppmerksomhet mot lederen for en geriljagruppe i Uganda, Joseph Kony. Flere millioner mennesker i hele verden engasjerte seg på Facebook, Vimeo og Twitter for å delta i aksjonen. Fakkeltog ble arrangert, men fåtallet av de aktive på internett dukket opp på hendelsene. Brandtzæg har tanker om hvorfor en så stor sak ble en flopp.

– For å engasjere ungdom I praksis, så krever det en nær sak som har en betydning for dem, 22. juli angikk det norske demokratiet, og engasjementet som kom på sosiale medier ble speilet i form av rosetog og felles sorg i gatene, forteller Brandtzæg.

Norge har flest brukere

I foredraget sitt forteller Brandtzæg at barn helt ned i18 mnd beveger seg på internett. Hele 71 prosent av Norges befolkning har en profil på Facebook, og det gjør oss til det landet med flest brukere i forhold til innbyggertall.

– Jenter er overrepresentert på sosiale medier; de benytter seg av Instagram, Facebook og blogg. På alle plattformene er det mest jenter å finne, og av alle de 70 mest leste bloggene i Norge er det bare en gutteblogg. Da kan man lure på hvor guttene er.

Humor

Foredraget er preget av ung internetthumor som formidler budskapet, og latteren høres i salen blant de voksne lærerne og biblioteksansatte som er publikum. Det er tydelig at Brandtzæg er oppdatert i både hva som fenger og engasjerer de unge, og hvordan han skal formidle dette til den voksne generasjonen i salen.

Dataspill i skolen: – En ny undervisningstrend

Dataspill i skolen: – En ny undervisningstrend (FOTO: Anette Gundersen)

Historielærer Magnus Sandberg mener dataspill i undervisningen burde bli tatt mer på alvor. Les videre

Enquete: Vi spør sju deltakere

– Hva ser du mest frem til på denne konferansen? Er det noe du håper å oppnå? Sju ivrige deltakere har svart!
Enquete

Foredraget til Magnus Sandberg

Magnus Sandberg sitt foredrag på konferansen: Assasins Creed – kommersielle dataspill som historieformidlere er tilgjengelig på Prezi

Magnus Sandberg Presentasjon

 

Ung 3.0 streames

Følg streamen på Buskerud fylkesbiblioteks nettsider.

Rett før start av Ung 3.0