Check in there!

Åke Nygren vil på konferansen holde et foredrag som han kaller «Check in there! Om det geolokale biblioteket = Eksempler på ulike mobile geolokale tjenester og spill som kan brukes av bibliotekene for å stimulere til engasjement, fortellinger, identitetsskaping, integrasjon og digital medvirking».

Åke Nygren er ansatt ved Stockholms stadsbibliotek, på Kista bibliotek/læringssenter og med prosjektet Kista Idea City/Lab. Åke Nygren har en unik posisjon i Bibliotekssverige, ingen har som han forholdt seg så praktisk og konkret til moderne interaktiv biblioteksutvikling ved hjelp av webbaserte hjelpemidler sig. Han har også gjennom alle år sjenerøst spredd sine kunnskaper og utviklingsideer til andre. For sitt arbeid ble han tildelt folkets bibliotekspris i Sverige i 2009.

23 ting gjennomført i Vestfold, Buskerud og Østfold

Våren 2008 gjennomførte over 200 bibliotekansatte i Vestfold, Buskerud og Østfold kurset 23 ting om web 2.0! Deltakerne lagde alle sine egne blogger hvor de dokumenterte arbeidet med 23 ting.

Den norske versjonen av 23 ting finner du her. Kurspakken som ble sydd rundt oppgavene og gjennomført i de tre fylkene blir tilgjengeliggjort på norgesbloggen.

Gjennomføringen av 23 ting i de tre fylkene ble støttet av ABM-utvikling. Kurset ble ledet av henholdsvis Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, Heidi Ryan, Østfold fylkesbibliotek og Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkesbibliotek.Kursrekken ble avsluttet med en såkalt nullkonferanse i Oslo 25. april.

Flere fylker og bibliotek i hele landet er nå i gang med 23 ting-kurs!