På jakt etter det optimale ungdomsbiblioteket

I Larvik er det ansatt 7 ungdommer i det som kalles Prosjekt X. Sammen med voksne ansatte har de ansvaret for å initiere og drive utviklingsarbeid i biblioteket. Bakgrunnen for prosjektet er at man ønsker å ta ungdom og deres medbestemmelsesrett på alvor ved å involvere dem direkte i utviklingen av biblioteket og la dem sette ord på sine behov. Man  er også overbevist om at det er ungdommen selv som via sine nettverk på skole, i fritid og hjem kan bidra til å skape det beste bibliotektilbudet for ungdom, samt gjøre tilbudene kjent blant ungdommen. Prosjekt X er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik bibliotek og Vestfold fylkesbibliotek.

Møt ungdommene fra Prosjekt X på konferansen og hør om deres erfaringer fra arbeidet i Larvik bibliotek!
Fra prosjektet deltar: Hannah Haugen, Martine Tufte, Omar Ayoub, Aksel B. Haug, Aksel Morris Bjørnø, Aram Surchy, Eileen Ødegaard og Eva Idland.

Check in there!

Åke Nygren vil på konferansen holde et foredrag som han kaller «Check in there! Om det geolokale biblioteket = Eksempler på ulike mobile geolokale tjenester og spill som kan brukes av bibliotekene for å stimulere til engasjement, fortellinger, identitetsskaping, integrasjon og digital medvirking».

Åke Nygren er ansatt ved Stockholms stadsbibliotek, på Kista bibliotek/læringssenter og med prosjektet Kista Idea City/Lab. Åke Nygren har en unik posisjon i Bibliotekssverige, ingen har som han forholdt seg så praktisk og konkret til moderne interaktiv biblioteksutvikling ved hjelp av webbaserte hjelpemidler sig. Han har også gjennom alle år sjenerøst spredd sine kunnskaper og utviklingsideer til andre. For sitt arbeid ble han tildelt folkets bibliotekspris i Sverige i 2009.

Jakten på den hellige gral

Dette er en av programpostene som vil ha spesiell fokus på ungdoms plass i folkebiblioteket. Hva slags bøker og medier bør biblioteket ha for å appellere til målgruppen? Hvordan kan man lage arrangementer som virkelig oppleves som relevante av ungdommene, og som gjør at de faktisk kommer på biblioteket? Er det mulig å «brande» biblioteket som en kul møtesplass blant ungsom …?

  • Nye tider, nye steg
    Popkult er Drammenbibliotekets ungdomssatsing, og tilbyr blant annet medier beregnet for alle som er interessert i sub- og populærkultur. Mer informasjon: http://popkult.dbib.no/
  • Prosjekt X
    I Larvik bibliotek er 7 ungdommer i alderen 15 – 18 år ansatt for å lage og gjennomføre et bibliotektilbudet for ungdom.
  • Datspill-gilde
    Få konkret informasjon om nye og egnede dataspill til ditt bibliotek. Ved Mats Nordström, Malmö bibliotek

23 ting gjennomført i Vestfold, Buskerud og Østfold

Våren 2008 gjennomførte over 200 bibliotekansatte i Vestfold, Buskerud og Østfold kurset 23 ting om web 2.0! Deltakerne lagde alle sine egne blogger hvor de dokumenterte arbeidet med 23 ting.

Den norske versjonen av 23 ting finner du her. Kurspakken som ble sydd rundt oppgavene og gjennomført i de tre fylkene blir tilgjengeliggjort på norgesbloggen.

Gjennomføringen av 23 ting i de tre fylkene ble støttet av ABM-utvikling. Kurset ble ledet av henholdsvis Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, Heidi Ryan, Østfold fylkesbibliotek og Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkesbibliotek.Kursrekken ble avsluttet med en såkalt nullkonferanse i Oslo 25. april.

Flere fylker og bibliotek i hele landet er nå i gang med 23 ting-kurs!

FASTFOOD TIL GOOGLE-GENERASJONEN

Odd Letnes, Bok og bibliotek, skriver på biblioteknorge-lista:Internett er i ferd med å produsere en generasjon elever og studenter som sultefôres på en diett av næringsfattig informasjon, skal vi tro en fersk rapport fra England.Den såkalte Google-generasjonen (født etter 1993) har lave ferdigheter i informasjonssøking og viser liten evne til kildekritikk. De er rastløse på nettet, leser lite av det de finner, og bruker Google og Yahoo som sin første og ofte eneste vei til informasjon. Unge brukere ser ut til å være mer opptatt av at de finner noe enn hva de finner. Søket stopper når de finner noe som ser ut til å dekke behovet, uansett om søket har vært godt eller ikke. Disse brukerne har en tendens til å synes at bibliotekenes nettressurser er kjedelige, og vender seg derfor til de kommersielle søkemotorene.Dette er ett av funnene i en rapport som nylig ble publisert i England.– Unge brukere født etter internetts «big bang» mangler et mentalt kart over informasjonslandskapet og det påvirker deres evne til å søke og vurdere informasjon, mener Ian Rowlands, ved University College London.Rowland stikker med sin rapport hull på myten om at det er de unge som har vokst opp med internett, som er det mest avanserte brukerne og at Gutenberg-generasjonen er sinkene.Rowland retter også kritikk mot bibliotekene og bibliotekarene. Han frykter at bibliotekene i en tid hvor internett er kongen – ikke klarer å henge med i utviklingen og dermed blir oppfattet som irrelevante av brukerne. Lederen for British Library, Lynne Brindley, tar kritikken inn over seg: – Bibliotekene må akseptere at fremtiden er nå!– Bibliotekene tilbyr ofte sine ressurser på en måte som er langt mindre intuitive enn de mest brukte søkemotorene. Bibliotekarene må bli bedre til å forstå hvordan den oppvoksende generasjonen faktisk beveger seg innenfor en virtuell sammenheng, hevder rapporten.

Les mer hos British Library: http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html

– Odd Letnes, Bok og bibliotek

Beskriv din ultimate ungdomsavdeling

Tavle1Vi ga alle som var til stede en mulighet til å beskrive hvordan den perfekte ungdomsavdeling skal være.
Både ungdommer, lærere og biblioteka skrev skrev sine stikkord på tavla.

tavle6tavle3tavle4tavle5tavle2

 

Hvilke tilbud ønsker ungdom seg på biblioteket?

Det spørsmålet har Rødovre bibliotek i Danmark både stilt seg og jobbet seriøst med i et prosjekt som fikk støtte fra Biblioteksstyrelsen.

Med ungdomsprojektet «Så ka’ de lære det! – bibliotekstilbud til unge», der er realiseret med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsen, har målet været at få en teoretisk indsigt i ungdommen anno 2006, knytte et tættere bånd til Rødovres ungdom samt udforske hvordan bibliotekstilbud, der kan tiltale de unge, udformes.

I rapporten «Et år med fordybelse og dialog på Rødovre Bibliotek» uddybes ungdomsprojektets resultater og årets oplevelser.