Ung 3.0 på facebook

Det er opprettet en egen facebook-side for Ung 3.0. Klikk på «deltar» og motta slik løpende informasjon om konferansen.