Kalle Gjesvik

Lek eller alvor?Kalle Gjesvik vil delta på Ung 3.0 med et foredrag om «Online rollespill, læring og avhengighet. Utfordringer og muligheter for individ og samfunn».

Han er lektor ved Universitetet i Tromsø og har i en årrekke arbeidet med spilleavhengighet og de nye informasjonskanalene. I 2001 gjorde han en undersøkelse av avhengighet gjennom chattekanaler, og de siste fire årene har han vært opptatt av MMORPG og virtuelle verdener. Han har sett spesielt på de samfunnsmessige konsekvensene og avhengighetspotensialet. Gjesvik har drevet omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet og har skrevet flere artikler innefor feltet, i tillegg til å ha holdt på med behandlings- og intervensjonsarbeid.

Kalle Gjesvik er medforfatter til boken «Lek eller alvor? Online rollespill og virtuelle verdener».

Om foredragsholderne

eli_neiburgerEli Neiburger er assisterende direktør for IT- og produktutviklingsavdelingen ved Ann Arbor District Library.  I 2004 startet han opp AADL-GT som er en videospillturnering som har blitt svært populær.
Neiburger har reist verden rundt og snakket om Gaming og bibliotek. Han holder også foredrag om blogging, web 2.0 teknologier og sosiale nettverk.

Eli er også svært opptatt av tegneserier og «webcomics» og skriver jevnlig på bloggen: Pop Goes the Library.  Han er også involvert i studien: Urban Libraries Council’s Foresight 2020 Scenario Planning initiative for libraries, og sitter i styret for Bricks for Brains, en liten frivillig stiftelse som arrangerer Lego-baserte arrangementer til ulike grupper.

Eli har produsert over 200 videospill turneringer i alle størrelser, og hans bok, Gamers… in the LIBRARY?! ble publisert i 2007 av ALA editions.

Han bor i Ann Arbor med kone, to barn, to hunder, to hamstre og en øgle.

Neiburger har gitt ut boka Gamers…in the Library?!

Innlegget på GLLA-konferansen i 2007

NewthEirik Newth er en av Norges fremste foredragsholdere. Han har en unik evne til å engasjere tilhørerne. Vi hadde gleden av å ha med oss Eirik på forrige konferanse, og har vært så heldige å få han med denne gangen også. Eirik ligger alltid i forkant av teknologiske trender og har stor oversikt på feltet. Han har også et oppriktig engasjement overfor bibliotek og utdanning, noe som burde gjøre han spesielt egnet til å snakke engasjerende på Ung 3.0.

Eirik presenterer seg på denne måten på sin egen forfatterblogg:

Eirik Newth (f. 1964) er cand. scient med hovedfag i teoretisk astrofysikk. Siden 1990 har han arbeidet på heltid som forfatter og formidler av naturvitenskap for et bredt publikum. Eirik Newth har skrevet mer enn 1600 blogginnlegg og 350 artikler samt utgitt 19 bøker, som tilsammen er utkommet på 17 språk. Han er programleder for radioprogrammet Superstreng på Kanal24, og brukes ofte som kommentator i radio og TV i spørsmål som angår fremtidsforskning, populærvitenskap og formidlings- og publiseringsspørsmål.

I tillegg er Newth en ivrig tilhenger av alt som har med åpent innhold og web 2.0 å gjøre: han kjører Ubuntu Linux, er aktiv i Wikipedia, har en weblogg på newth.net/eirik, legger ut bilder på Flickr og er selvsagt på Facebook. Han er gift og bosatt på Tøyen i Oslo sentrum, sammen med kattene Ada og Linus (oppkalt etter Ada Lovelace og Linus Torvalds, naturligvis). Og jada: Eirik Newth var en av deltakerne i TV2s “Skal vi Danse” høsten 2006, var særdeles fornøyd med å komme til femte runde og har ambisjoner om å mestre tango en vakker dag.

De siste par årene har stadig mer av Newths tid gått med til å tenke og arbeide med fremtiden. Han har en egen blogg viet fremtidstenkning, skriver scenarier og foreleser for et bredt publikum (fra bedrifter og offentlige etater til skoleklasser og eldresentre) om emnet. For øyeblikket deler han hus med to roboter, men har ambisjoner om anskaffe flere.

brandtzaegPetter Bae Brandtzæg er forsker ved SINTEF ICT. Han er nå PhD-stipendiat ved SINTEF og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo: 2007-2010. PhD-en er en del av forskingsprosjektet RECORD, delfinansiert av Norges forskningsråd Verdikt –  ”Social networking user types and social capital”

Faginteresser: HCI (Human-computer interaction), medietrender, klassifisering av medietyper, digital kompetanse, digitale skiller, eldre og IKT, barn og unges digitale oppvekst, web 2.0, nettsamfunn og brukersentrert design.
Tidligere i høst publiserte han sammen med Marika Lüders rapporten «eBorger 2.0». Rapporten var bestilt av Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD). I rapporten foreslås det at forvaltningen i større grad må se borgere som samarbeidspartnere og ikke kun som passive mottagere av informasjon. Les rapporten.

Brantzæg har høsten 2008 hatt en rekke kronikker i norske media som handler om unge og nettvett.
Under er et utvalg av artikler:

Kallenavn gir ingen garanti. Aftenposten, 2. november, del 2. s. 5

Fortsatt upresist nettvett . Aftenposten, 24. Oktober 2008. del 2 (Kultur) s.3.

Nettregler uten vett . Aftenposten 21.oktober, del 2, s 5.

Gaming som livsstil Kristine Jørgensen

Kristine JørgensenKristine Jørgensens foredrag
Kristine Jørgensen er forsker ved Universitetet i Bergen, men har tidligere vært Gaming specialist hos Microsoft, tilknyttet Entertainment og Devices Division. Formålet med denne stillingen var å være en trendobservatør og bindeledd mellom kunder/bedrifter. Overvåke trender, nyheter og fora for spill.

Egen blog Lycitea’s Adventures Bloggen tilbyr x-box spillere å vise fram og sammenligne spillresultater med andre spillere. Les videre