Eva 2.0 kommer

Til konferansen har vi vært så heldige å få med oss Eva Bratvold, ikke minst kjent gjennom bloggen Eva 2.0. Her skriver hun om IKT og skole, endringsledelse, digital kompetanse og digitalt samarbeid. Eva Bratvold arbeider som prosjektleder for ‘Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane’ , og har også vært konsulent for Feide-innføring i BLLS (Innføring av Felles Elektronisk Identitetshåndtering i skoleverket for kommunene Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal). Basert på resultatet fra prosjektet har skrevet boken: ‘IKT i skulen – kva, kven, korleis og kvifor?’. Les mer her.

Bruk av spill og simulatorer som læringsmetode v/Olav Reitan, Sandefjord vgs.

Olav Reitans foredrag

SpillMed utgangspunkt i ”Markedssimulatoren” vil vi vise hvordan et fagtilpasset spill kan skape bedre motivasjon og forståelse i opplæringen.  Simulatoren vil stimulere elevens digitale kompetanse, skape samarbeidslæring, aktivisere ulike læringsstiler og skape større variasjon i undervisningen. Den vil gi rom for elevens spilleglede og konkurranseiver i læringsprosessen.