Utvikling av informasjonskompetanse (information literacy) gjennom differensiering av bibliotekundervisning

Arnfrid Steinsholts foredrag

Foredragsholder Arnfrid Steinsholt, Sandefjord vgs

Jan Arve Overlands foredrag

Jan Arve OverlandOverlands foredrag

Frå Web 2.0 til Ung 3.0 – korleis heve elevane sin informasjonskompetanse

Overland arbeider ved Kongsberg videregående skole. Fikk en pris under årets ITU konferanse. Skaper læringslyst hos elevene. Sentralt for han er informasjonskompetanse. Les videre