Om kildekritikk og sosiale medier

Hvordan kan vi bruke den informasjonen vi finner i de sosiale mediene? Hanna Johansson i det utmerkede svenske verktøyet Kolla Källan vil svare på dette i sitt foredrag på konferansen.

Kolla Källan er en satsing fra det svenske Skolverket som ønsker å øke pedagogers kompetanse innen informasjonssøking, kildekritikk og internettsikkerhet. Kolla Källans målgruppe er lærere og skolebibliotekarer.

FASTFOOD TIL GOOGLE-GENERASJONEN

Odd Letnes, Bok og bibliotek, skriver på biblioteknorge-lista:Internett er i ferd med å produsere en generasjon elever og studenter som sultefôres på en diett av næringsfattig informasjon, skal vi tro en fersk rapport fra England.Den såkalte Google-generasjonen (født etter 1993) har lave ferdigheter i informasjonssøking og viser liten evne til kildekritikk. De er rastløse på nettet, leser lite av det de finner, og bruker Google og Yahoo som sin første og ofte eneste vei til informasjon. Unge brukere ser ut til å være mer opptatt av at de finner noe enn hva de finner. Søket stopper når de finner noe som ser ut til å dekke behovet, uansett om søket har vært godt eller ikke. Disse brukerne har en tendens til å synes at bibliotekenes nettressurser er kjedelige, og vender seg derfor til de kommersielle søkemotorene.Dette er ett av funnene i en rapport som nylig ble publisert i England.– Unge brukere født etter internetts «big bang» mangler et mentalt kart over informasjonslandskapet og det påvirker deres evne til å søke og vurdere informasjon, mener Ian Rowlands, ved University College London.Rowland stikker med sin rapport hull på myten om at det er de unge som har vokst opp med internett, som er det mest avanserte brukerne og at Gutenberg-generasjonen er sinkene.Rowland retter også kritikk mot bibliotekene og bibliotekarene. Han frykter at bibliotekene i en tid hvor internett er kongen – ikke klarer å henge med i utviklingen og dermed blir oppfattet som irrelevante av brukerne. Lederen for British Library, Lynne Brindley, tar kritikken inn over seg: – Bibliotekene må akseptere at fremtiden er nå!– Bibliotekene tilbyr ofte sine ressurser på en måte som er langt mindre intuitive enn de mest brukte søkemotorene. Bibliotekarene må bli bedre til å forstå hvordan den oppvoksende generasjonen faktisk beveger seg innenfor en virtuell sammenheng, hevder rapporten.

Les mer hos British Library: http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html

– Odd Letnes, Bok og bibliotek

Jan Arve Overlands foredrag

Jan Arve OverlandOverlands foredrag

Frå Web 2.0 til Ung 3.0 – korleis heve elevane sin informasjonskompetanse

Overland arbeider ved Kongsberg videregående skole. Fikk en pris under årets ITU konferanse. Skaper læringslyst hos elevene. Sentralt for han er informasjonskompetanse. Les videre