Jeg har Google, hva skal jeg med dere?

Ida Aalen vil holde et av foredragene på konferansens åpningsdag. Tittelen på hennes foredrag er «Jeg har Google, hva skal jeg med dere?»

Ida er interaksjonsdesigner hos NetLife Resarch og fullfører i disse dager en mastergrad i medier, kommunikasjon og IT om Facebook og privatliv. Ved siden av studiene har hun blogget og tvitret aktivt, vært styremedlem i Norwegian Online News Association, og arbeidet som journalist i VG Nett og E24. Ida elsker ny teknologi – hvis den virker! Og det gjør den først når den er forståelig for folk flest. Hun har gjennom jobb og studier fordypet seg i brukervennlighet og hva det er som skjer nor folk møter teknologi, og omvendt.

Ungdom produserer medieinnhold

Som siste post på programmet på onsdagen vil ungdommen selv få komme til orde. De vil presentere flere ulike medieprodukter som de har laget, – som for eksempel musikk, film, blogg, twitter og bilder. Noen lager også remix, hvor ulike digitale produkter er ”remixet” til en ny versjon slik at de framstår med et helt eget og nytt uttrykk.

Vi har fått elever fra Buskerud og Vestfold til å hjelpe oss med denne delen av programmet, og vi ser fram til en morsom og forrykende ”turbo-presentasjon” med mye ungdommelig kreativitet og nye digitale uttrykk..!

Blant annet vil Tuva Flor Lien snakke om film, Mari Austad om blogging, Marte G. Ødegården om twitter og Mathias Stubø Mathisen om musikk. Vi ser fram til å møte disse ungdommene og høre og se hva de har produsert!

Check in there!

Åke Nygren vil på konferansen holde et foredrag som han kaller «Check in there! Om det geolokale biblioteket = Eksempler på ulike mobile geolokale tjenester og spill som kan brukes av bibliotekene for å stimulere til engasjement, fortellinger, identitetsskaping, integrasjon og digital medvirking».

Åke Nygren er ansatt ved Stockholms stadsbibliotek, på Kista bibliotek/læringssenter og med prosjektet Kista Idea City/Lab. Åke Nygren har en unik posisjon i Bibliotekssverige, ingen har som han forholdt seg så praktisk og konkret til moderne interaktiv biblioteksutvikling ved hjelp av webbaserte hjelpemidler sig. Han har også gjennom alle år sjenerøst spredd sine kunnskaper og utviklingsideer til andre. For sitt arbeid ble han tildelt folkets bibliotekspris i Sverige i 2009.

Åpningsforedraget

Åpningsforedraget på konferansen vil bli ved Thomas Wold. Han er studierektor ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Psykologisk institutt, og hans faglige kompetanseområder er blant annet sosial mediebruk, påvirkning, medier som ressurs og risiko, ytringsfrihet og sensur, ideologi i populærkulturen og normer i mediebruk. Han har gjennomført en kvalitativ studie av unges bruk av mobiltelefon og internett, og hvilken sosial og praktisk betydning mediene har for dem i hverdagen. Han er medforfatter av boken ”Mediegenerasjonen”. På konferansen deler han med oss helt ferske forskningsresultat.

Sammen med Ingunn Hagen er han forfatter av boken ‘Mediegenerasjen : Barn og unge i det nye medielandskapet’ (Samlaget 2009).

Forlaget skriver om denne boken:
Boka tek for seg medias rolle i barn og unges liv på bakgrunn av den medierevolusjonen som har føregått dei siste ti åra. Dagens barn og unge er oppvaksne midt i ein medierevolusjon. Dei har tilgang til mange fleire medium enn tidlegare generasjonar, og media er integrert i kvardagen deira på ein annan måte enn før. Det er særleg PC og mobil som har gjort sitt inntog dei siste tiåra, med nettsamfunn, chatting, dataspel og SMS som populære kanalar for dei unge. Samstundes har TV halde på posisjonen sin som det sentrale barne- og ungdomsmediet.

I denne boka undersøkjer forfattarane korleis barn og ungdom lever i det nye medielandskapet. Korleis bruker barn og unge ulike media? Kva betyr media for dei, og korleis verkar dei inn på identiteten deira? Kva rolle spelar media i dagens kommersialiserte barne- og ungdomskultur? Dei nye media har reist nye problemstillingar om unge og medium – vi har fått bekymring om påverknad frå dataspel og om stillesitjande oppvekst framfor skjermen. Forfattarane tek utganspunkt i mediebruken som praksis, der barna sjølve er aktive aktørar og fortolkarar. Alle media inneber både mulegheiter og risiko, og utfordringa er å gjere barna til kompetente, kritiske og reflekterte brukarar.