Slik er drømmebiblioteket for ungdommer i Drammen

Drammens tidende var til stede under paneldebatten under Ung 3.0.

Nett-TV redaksjonen lagde et innslag om debatten. Se innslaget

Spørsmål til ungdomspanelet sendt inn på SMS

– Blir d ikke litt krampaktig når lærerne prøver å bruke ungdommens egne kanaler og verktøy for å sprite opp undervisningen? Jfr bestemor på facebook…
– Hvordan ville dere ha likt å være venn med det lokale biblioteket på facebook? Og hva ville dere forventet av biblioteket der?
– Er facebook på vei ut? I så fall, hva blir brukt i stedet?
– Vi skal lage nye nettsider for biblioteket. Kan dere si noe om hva deres drømmebibliotek skulle inneholdt?
– Hvordan er ditt ideelle skolebibliotek?
– Liker ungdommen gode leseopplevelser?
– Hvordan liker ungdom å få bøker formidlet?
– Brukes nettsteder som f. eks Ønskebok.no
– Hva syns du skolebibliotekarens rolle og viktigste oppgaver bør være?
– Hvilken rolle har skolebiblioteket i deres skolehverdag?
– Et godt skolebibliotek bør tilby opplæring i informasjonskompetanse, ha bøker, tegneserier, film, spill og nettressurser til fag- og fritidsbruk, bidra før, under og etter prosjekter og gruppeoppgaver og drive aktiv litteraturformidling. Om biblioteket ikke har ressurser til dette, hvor mener dere det bør kuttes først?

Sofasesjonen/Paneldebatten

Panelet

Panelet bestod av følgende personer:

Lina, skoleelev, fylkeselevrådet Vestfold
Renate Solversen, skoleelev, fylkeselevrådet Vestfold
Kåre Solberg, Elevombud Vestfold fylkeskommune
Siv Marit Ersdal, skolebibliotekar, Drammen vdg skole
Eirik Newth
Kirsten Egebo
Leder av paneldebatten: Trond Minken, fylkesbiblioteksjef i Buskerud
Sofasesjon

Den enkelte deltager i panelet ble spurt de samme spørsmål.

Newth: Det kommer til å bli store endringer. Newth mente også at vi må få mer kunnskap om folks lesevaner er. Vi vet ikke hvordan folk leser bøker i dag. Er det forskjeller fra tidligere. Vi må lære av noen. Trendforskere vet mye nyttig informasjon som vi kan gjøre bruk av. Poenger er: vi må være på hugget.

Egebo. Vi må bruke unges kommunikasjonsformer. Mange bibliotekarer ønsker ikke å innlemme nye medier i sine samlinger. Man orker ikke å forholde seg til det.

SMS spørsmål. Er det store forskjeller på gutter og jenters nettvaner. Ungdommene mente at det blir et annet venneforhold på nettet. Jenter søker ofte støtte hos hverandre, mens gutter søker etter mer tekniske dubbeditter. Gutter og jenter finner hverandre lettere på nettet. Samles om felles interesser.
Les videre