Blood on the Tracks on the Highway to Hell?

Stig Elvis FursetOm utvikling av skrapkvalitet i samlinga, Stig Elvis Furset, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek.
Hvordan møter vi utfordringene fra de digitale mediene når det gjelder å bygge opp bibliotekets samlinger?

Les starten på Stig Elvis sitt foredrag, resten finner du som vedlegg under: Først så vil eg starte opp med å presentere meg sjølv. Eg heiter Stig Elvis Furset, er oppvaksen på det mørke Vestlandet, har hovudfag i allmenn litteraturvitenskap frå Universitetet i Bergen, med ei hovudoppgåve som tok for seg forholdet mellom vold og religion i Flannery O`Connor sine tekstar. I tillegg har eg bibliotekkunnskap grunnfag frå Universitetet i Tromsø, noko som gjorde meg til bibliotekar, i det Herrens år 2000.
Så, då skal vi altså no følgje blodsporet på motorvegen mot helvetet. Eller meir presist kanskje: blodsporet på motorvegen mot bibliotekhelvetet. Bibliotekhelvetet i positiv forstand. Og korleis ein altså skal møte utfordringane.

Les hele foredaget