Ekskursjon II: Læringssenter fra visjon til virkelighet

På onsdagen inviteres det til ekskursjon til Sandefjord videregåedne skole. Skolen har bygd et læringssenter på hele 1400 m2 som står ferdig høst / vinter 2010, og vi er sikre på at det vil være av interesse for mange å få et besøk på et nytt læringssenter av denne størrelsen. Av programmet:  

  • Omvisning
  • Hvordan bygger man opp et nytt læringssenter på en stor skole med hensyn til elever og lærere, ved avdelingsleder læringssenter Grethe Fjelldalen.
  • Nytt om informasjonskompetanse, ved stipendiat ved førstebibliotekarstudiet ved Høgskolen i Oslo, Heidi K. Olsen. Vektlegger nytteverdi ved samarbeid bibliotekar lærere, fordele deler av informasjonskompetansemål på ulike trinn, konkrete nettsider og konkrete eksempler. Les mer.

Følg prosessen med byggingen på læringssenterets blogg: http://laeringssenteretsvgs.blogspot.com/

Mer informasjon om skolen: http://svgs.vfk.no/

Ekskursjon I: Bygg, bok og IKT

På onsdagens program er det mulig å delta på en ekskursjon til Thor Heyerdahl videregående skole.

Thor Heyerdahl videregående  skole er Norges største nybygde skole. Med sine 33.000m2 er den et landemerke i Larvik. Skolen har hentet navnet sitt fra et menneske med et mot og en utholdenhet som har utfordret etablerte sannheter og skapt debatt over hele verden: Thor Heyerdahl var en kontroversiell forsker og eventyrer, drevet fram av nysgjerrighet etter å finne svar på historiens spørsmål, om han så måtte krysse verdenshavene i primitive farkoster. Motet og utholdenheten hans inspirerer og forplikter. Skolens fundament er ideen om at vi som mennesker er forskjellige, vi lærer på ulike måter. Derfor må rom og rammer speile dette.

Thor Heyerdahl videregående skole kan ønske velkommen til en omvisning i et bygg med varierte læringssoner og stor bredde i opplæringstilbudet. Ny teknologi og samhandling med omgivelsene gjør skolehverdagen både utfordrende og spennende for den enkelte.

Se skolens visjonsdokument

Les mer om Thor Heyerdahl videregående skole på 
http://thvs.vfk.no/