Jeg har Google, hva skal jeg med dere?

Ida Aalen vil holde et av foredragene på konferansens åpningsdag. Tittelen på hennes foredrag er «Jeg har Google, hva skal jeg med dere?»

Ida er interaksjonsdesigner hos NetLife Resarch og fullfører i disse dager en mastergrad i medier, kommunikasjon og IT om Facebook og privatliv. Ved siden av studiene har hun blogget og tvitret aktivt, vært styremedlem i Norwegian Online News Association, og arbeidet som journalist i VG Nett og E24. Ida elsker ny teknologi – hvis den virker! Og det gjør den først når den er forståelig for folk flest. Hun har gjennom jobb og studier fordypet seg i brukervennlighet og hva det er som skjer nor folk møter teknologi, og omvendt.

Om kildekritikk og sosiale medier

Hvordan kan vi bruke den informasjonen vi finner i de sosiale mediene? Hanna Johansson i det utmerkede svenske verktøyet Kolla Källan vil svare på dette i sitt foredrag på konferansen.

Kolla Källan er en satsing fra det svenske Skolverket som ønsker å øke pedagogers kompetanse innen informasjonssøking, kildekritikk og internettsikkerhet. Kolla Källans målgruppe er lærere og skolebibliotekarer.

Åpningsforedraget

Åpningsforedraget på konferansen vil bli ved Thomas Wold. Han er studierektor ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Psykologisk institutt, og hans faglige kompetanseområder er blant annet sosial mediebruk, påvirkning, medier som ressurs og risiko, ytringsfrihet og sensur, ideologi i populærkulturen og normer i mediebruk. Han har gjennomført en kvalitativ studie av unges bruk av mobiltelefon og internett, og hvilken sosial og praktisk betydning mediene har for dem i hverdagen. Han er medforfatter av boken ”Mediegenerasjonen”. På konferansen deler han med oss helt ferske forskningsresultat.

Sammen med Ingunn Hagen er han forfatter av boken ‘Mediegenerasjen : Barn og unge i det nye medielandskapet’ (Samlaget 2009).

Forlaget skriver om denne boken:
Boka tek for seg medias rolle i barn og unges liv på bakgrunn av den medierevolusjonen som har føregått dei siste ti åra. Dagens barn og unge er oppvaksne midt i ein medierevolusjon. Dei har tilgang til mange fleire medium enn tidlegare generasjonar, og media er integrert i kvardagen deira på ein annan måte enn før. Det er særleg PC og mobil som har gjort sitt inntog dei siste tiåra, med nettsamfunn, chatting, dataspel og SMS som populære kanalar for dei unge. Samstundes har TV halde på posisjonen sin som det sentrale barne- og ungdomsmediet.

I denne boka undersøkjer forfattarane korleis barn og ungdom lever i det nye medielandskapet. Korleis bruker barn og unge ulike media? Kva betyr media for dei, og korleis verkar dei inn på identiteten deira? Kva rolle spelar media i dagens kommersialiserte barne- og ungdomskultur? Dei nye media har reist nye problemstillingar om unge og medium – vi har fått bekymring om påverknad frå dataspel og om stillesitjande oppvekst framfor skjermen. Forfattarane tek utganspunkt i mediebruken som praksis, der barna sjølve er aktive aktørar og fortolkarar. Alle media inneber både mulegheiter og risiko, og utfordringa er å gjere barna til kompetente, kritiske og reflekterte brukarar.

Harry Potter-karakter er påmeldt!

No er både påmeldingsskjema og informasjon om prisar for Ung 3.0-konferansen i Drammen 25.-26 mars klare. Klikk deg inn på fana for påmelding.

Påmeldingsfrist: 23. januar 2009

Vi nyttar samstundes høvet til å reklamere litt ekstra for ein av programpostane våre. For sjølvaste Professor McSnurp frå Harry Potter er ein av foredragsholdarane på konferansen sin siste dag, under temaet «Sosiale nettsamfunn». Korleis det er muleg får ein ei slags forklaring på her:

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.6342550

Ungdom velger lokale nettsamfunn

Synovate MMI har foretatt en undersøkelse om ungdoms nettvaner når det gjelder tilknytning til sosiale nettverk. Ungdom velger ikke Second Life. På Second Life er gjennomsnittsalderen 35 år.  Ungdom er i stedet interessert i det lokale som f. eks hamarungdom.no. Ungdom vil ha kontakt med de som de allerede kjenner og bruker også de sosiale nettverkene som skjekkesteder. Du kan lese mer om undersøkelsen på Aftenposten.  Mange bibliotek har mange ungdommer som brukere. Kan vi komme med sosiale nettjenester som vil være spennende for denne gruppen? Skolebibliotekene i videregående er ofte populære møteplasser, kan dette utvikles videre til nettbiblioteket?