På jakt etter det optimale ungdomsbiblioteket

I Larvik er det ansatt 7 ungdommer i det som kalles Prosjekt X. Sammen med voksne ansatte har de ansvaret for å initiere og drive utviklingsarbeid i biblioteket. Bakgrunnen for prosjektet er at man ønsker å ta ungdom og deres medbestemmelsesrett på alvor ved å involvere dem direkte i utviklingen av biblioteket og la dem sette ord på sine behov. Man  er også overbevist om at det er ungdommen selv som via sine nettverk på skole, i fritid og hjem kan bidra til å skape det beste bibliotektilbudet for ungdom, samt gjøre tilbudene kjent blant ungdommen. Prosjekt X er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik bibliotek og Vestfold fylkesbibliotek.

Møt ungdommene fra Prosjekt X på konferansen og hør om deres erfaringer fra arbeidet i Larvik bibliotek!
Fra prosjektet deltar: Hannah Haugen, Martine Tufte, Omar Ayoub, Aksel B. Haug, Aksel Morris Bjørnø, Aram Surchy, Eileen Ødegaard og Eva Idland.

Ungdom produserer medieinnhold

Som siste post på programmet på onsdagen vil ungdommen selv få komme til orde. De vil presentere flere ulike medieprodukter som de har laget, – som for eksempel musikk, film, blogg, twitter og bilder. Noen lager også remix, hvor ulike digitale produkter er ”remixet” til en ny versjon slik at de framstår med et helt eget og nytt uttrykk.

Vi har fått elever fra Buskerud og Vestfold til å hjelpe oss med denne delen av programmet, og vi ser fram til en morsom og forrykende ”turbo-presentasjon” med mye ungdommelig kreativitet og nye digitale uttrykk..!

Blant annet vil Tuva Flor Lien snakke om film, Mari Austad om blogging, Marte G. Ødegården om twitter og Mathias Stubø Mathisen om musikk. Vi ser fram til å møte disse ungdommene og høre og se hva de har produsert!

Jakten på den hellige gral

Dette er en av programpostene som vil ha spesiell fokus på ungdoms plass i folkebiblioteket. Hva slags bøker og medier bør biblioteket ha for å appellere til målgruppen? Hvordan kan man lage arrangementer som virkelig oppleves som relevante av ungdommene, og som gjør at de faktisk kommer på biblioteket? Er det mulig å «brande» biblioteket som en kul møtesplass blant ungsom …?

  • Nye tider, nye steg
    Popkult er Drammenbibliotekets ungdomssatsing, og tilbyr blant annet medier beregnet for alle som er interessert i sub- og populærkultur. Mer informasjon: http://popkult.dbib.no/
  • Prosjekt X
    I Larvik bibliotek er 7 ungdommer i alderen 15 – 18 år ansatt for å lage og gjennomføre et bibliotektilbudet for ungdom.
  • Datspill-gilde
    Få konkret informasjon om nye og egnede dataspill til ditt bibliotek. Ved Mats Nordström, Malmö bibliotek

Ungdom deltar

Elever fra medier og kommunikasjon ved Thor Heyerdahl videregående skole har tatt på seg oppdraget å ha pressedekning gjennom hele konferansen. Her skal det filmes, intervjues, blogges, podcastes og tas bilder! Dette er en viktig konferanse og vi må dele våre opplevelser!

FASTFOOD TIL GOOGLE-GENERASJONEN

Odd Letnes, Bok og bibliotek, skriver på biblioteknorge-lista:Internett er i ferd med å produsere en generasjon elever og studenter som sultefôres på en diett av næringsfattig informasjon, skal vi tro en fersk rapport fra England.Den såkalte Google-generasjonen (født etter 1993) har lave ferdigheter i informasjonssøking og viser liten evne til kildekritikk. De er rastløse på nettet, leser lite av det de finner, og bruker Google og Yahoo som sin første og ofte eneste vei til informasjon. Unge brukere ser ut til å være mer opptatt av at de finner noe enn hva de finner. Søket stopper når de finner noe som ser ut til å dekke behovet, uansett om søket har vært godt eller ikke. Disse brukerne har en tendens til å synes at bibliotekenes nettressurser er kjedelige, og vender seg derfor til de kommersielle søkemotorene.Dette er ett av funnene i en rapport som nylig ble publisert i England.– Unge brukere født etter internetts «big bang» mangler et mentalt kart over informasjonslandskapet og det påvirker deres evne til å søke og vurdere informasjon, mener Ian Rowlands, ved University College London.Rowland stikker med sin rapport hull på myten om at det er de unge som har vokst opp med internett, som er det mest avanserte brukerne og at Gutenberg-generasjonen er sinkene.Rowland retter også kritikk mot bibliotekene og bibliotekarene. Han frykter at bibliotekene i en tid hvor internett er kongen – ikke klarer å henge med i utviklingen og dermed blir oppfattet som irrelevante av brukerne. Lederen for British Library, Lynne Brindley, tar kritikken inn over seg: – Bibliotekene må akseptere at fremtiden er nå!– Bibliotekene tilbyr ofte sine ressurser på en måte som er langt mindre intuitive enn de mest brukte søkemotorene. Bibliotekarene må bli bedre til å forstå hvordan den oppvoksende generasjonen faktisk beveger seg innenfor en virtuell sammenheng, hevder rapporten.

Les mer hos British Library: http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html

– Odd Letnes, Bok og bibliotek

Beskriv din ultimate ungdomsavdeling

Tavle1Vi ga alle som var til stede en mulighet til å beskrive hvordan den perfekte ungdomsavdeling skal være.
Både ungdommer, lærere og biblioteka skrev skrev sine stikkord på tavla.

tavle6tavle3tavle4tavle5tavle2

 

Willy Aagre

Willy AagreAagres foredrag

Førsteamanuensis Willy Aagre fra Høgskolen i Vestfold snakket om «Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen».

Mitt bidrag når det gjelder synspunktet på ungdomskulturen vil være å dempe frykten for denne, sier Aagre. Det er to hovedorienterienger for ungdom, – den allmennkulturelle og den ungdomskulturelle. Les videre

Hvilke tilbud ønsker ungdom seg på biblioteket?

Det spørsmålet har Rødovre bibliotek i Danmark både stilt seg og jobbet seriøst med i et prosjekt som fikk støtte fra Biblioteksstyrelsen.

Med ungdomsprojektet «Så ka’ de lære det! – bibliotekstilbud til unge», der er realiseret med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsen, har målet været at få en teoretisk indsigt i ungdommen anno 2006, knytte et tættere bånd til Rødovres ungdom samt udforske hvordan bibliotekstilbud, der kan tiltale de unge, udformes.

I rapporten «Et år med fordybelse og dialog på Rødovre Bibliotek» uddybes ungdomsprojektets resultater og årets oplevelser.